П`ятниця, 24.05.2019, 09:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Канізька ЗШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 259
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

        Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України № 522 від 07.11.2000 р.; із змін. і доп., внесеними наказом МОНмолодьспорт України № 1352 від 30.11.2012 р.)

Інтернет-ресурси.«Технології, методики навчання і виховання»:  рекомендована література(укладач:О. Бабинюк, методист кафедри менеджменту та освітніх інновацій)

Освітні інновації: загальна характеристика  (автор-укладач: О.Я.Мариновська, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій, доктор педагогічних наук, професор) 

Ігрові технології

Інтерактивні технології

Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей

Технологія рівневої диференціації навчання на основі обов’язкових результатів

Технологія модульно-блочного навчання

Технологія блочно-консультативного навчання

Технологія колективного способу навчання

Технологія групової діяльності

Технологія групових творчих справ 

Інтегральна освітня технологія В. Гузєєва

Інтегральна технологія навчання

Технологія «Створення ситуації успіху»

Технологія сугестивного навчання

Технологія розвитку критичного мислення

Технології проектного навчання («Метод проектів»)

Технологія навчання як дослідження

Технологія особистісно орієнтованого уроку

Технологія особистісно орієнтованого виховання

Технологія формування творчої особистості

Технологія життєвого проекту та життєвого проектування

Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка

Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання

Методика використання схем-моделей для навчання дітей описових розповідей

Методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі

Методика використання схем-моделей для навчання дітей творчого розповідання О. Дяченко

Методика вивчення епічних творів фабульного типу за допомогою системи ключових епізодів

Методика вивчення епічних творів параболічного типу

Методика лабораторно-практичних робіт К. Баханова

Методика колективних творчих справ І. Іванова

Метод неформальної європейської освіти «Оксфордські дебати»

ЛІТЕРАТУРА

Мариновська О. Науково-методичний супровід освітніх інновацій / О. Мариновська // Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : наук.-метод. зб. / упоряд. : З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. ; за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2007. – С. 84−125. – ISBN 978-966-8207-98-3

Формування

 інноваційного освітнього простору

навчального закладу як умова професійного розвитку педагогів

Канізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів визначає головним джерелом свого розвитку ідею створення інноваційного простору освітнього закладу як чинника розвитку особистості учня, як умову професійного розвитку педагогів. Аналіз шляхів розвитку  школи свідчить, що  єдиний шлях оновлення: саморух, саморозвиток педагогічної системи школи, зростання її внутрішнього потенціалу за рахунок інноваційної активності педагогів, інтенсивного розширення сфери освітніх послуг, створення нового інноваційного освітнього простору. Реалізація даної діяльності сприятиме конкурентоспроможності школи в умовах формування соціального замовлення на якісні освітні послуги. Робота педколективу над єдиною науково-методичною темою (проблемою) – колективна форма пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями відділу освіти Новомиргородської  райдержадміністрації робота в школі у 2014-2015 навчальному році була спрямована на  підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду, використання сучасних технологій навчання, впровадження особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання на основі нової парадигми ролі виховання в процесі формування ключових компетентностей учителя; удосконаленням форм методичної роботи з керівниками методичних об’єднань, творчих груп; впровадженням нових технологій навчання; наданням адресної допомоги вчителям, підвищенням їх фахового та професійного рівнів; створенням моделі компетентнісного випускника школи.

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.

Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої і старшої школи.

Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.

 

Роботу педагогічного колективу  школи було спрямовано на реалізацію  методичної  проблеми «Впровадження інноваційних технологій як фактор розвитку творчої особистості в умовах оновлення національної школи» та виконання таких завдань:

1.Підпорядкувати діяльність усіх служб навчального закладу та спланувати методичну, виховну роботу школи на реалізацію наступних цілей:

- підвищення професійної компетентності вчителів школи;

- формування ключових компетентностей творчого вчителя;

- створення моделі компетентнісного вчителя.

2. Створити умови для впровадження завдань щодо реалізації проблеми школи:

 • володіння вчителів інформаційними технологіями, вміння опрацьовувати різні        види інформації;
 • здатність вчителів до саморозвитку, самоосвіти;
 • вивчення та оцінка педагогічної діяльності вчителя (особливості                         індивідуального стилю педагогічної діяльності).

3. Вибрати та впровадити оптимальні  методи  проведення  сучасного  уроку  з  метою  забезпечення  його  якості  та  ефективності (використання  інтерактивних  технологій).

4. Розвивати  в  учнів  стійкий  інтерес  до  пізнання,  бажання  та  вміння   самостійно  вчитися,  займатися  плануванням  своєї  навчальної  праці, пізнавання  джерел  знань,  уміння  оцінювати  їхню  користь,  творчого  мислення,  вміння  аналізувати  свої  помилки,  різнобічного  застосування  знань,  здійснювання  самооцінки.  

5. Надання  кожному  учневі  освіти  відповідно  до  його  можливостей,  здібностей  та  інтересів; надання можливостей самореалізації, самопрезентації учня в процесі виховання, навчання.

6. Досягнення  учнями  високих освітніх  результатів  на  предметних  олімпіадах  І, ІІ етапів  Всеукраїнських  олімпіад, Міжнародному  конкурсі  знавців  української  мови  імені Петра  Яцика , конкурсах тощо.

7.Головною  метою  виховання вважати  передачу  молодому  поколінню   соціального  досвіду,  багатств  духовної  культури  народу,  його  національної  ментальності,  своєрідності  світогляду  і  на  цій  основі  сприяти вихованню  особистісних  рис  громадянина  України,  які  передбачають  національну  самосвідомість,  розвинену  духовність,  моральну,  художню,  естетичну,  екологічну,  правову,  трудову  і  фізичну  культуру,  розвиток  індивідуальних  здібностей  і  таланту. Продовжити роботу на виховною проблемою: «Формування національної  свідомості громадянина України-носія національних цінностей та загальнолюдських надбань»

8. Розвиток  педагогічної  співпраці  сім’ї,  школи  і  громадськості  як  реальний  шлях  утвердження  демократизації  та  гуманізації  в  шкільному  житті.

9. Забезпечення  сприятливих   умов  для  фізичного розвитку учнів,     дотримування санітарних  правил,  правил  техніки безпеки.                                                           На виконання Конституції України, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Положення про методичний кабінет середнього закладу, з метою практичної реалізації завдань Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), безперервного підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, широкого впровадження досягнень психолого- педагогічної науки й передового досвіду роботи у школі протягом 2013-2014 навчального року було організовано роботу педагогічної ради, методичної ради, методичного об'єднання класних керівників. Методична робота в школі представлена сімома компонентами:

-методичні  та  педагогічні ради,

-конференції, семінари,

-методичні  об’єднання,

-методична сесія (відкриті заходи),

-самоосвіта,

-наставництво та стажування,

-продукти самоосвітньої діяльності.

 

Розробку проблем ШМО було спрямовано на розвиток педагогічної творчості, пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей учнів, а   роботу було спрямовано на розвиток творчих здібностей учнів школи, на самореалізацію особистості учнів та підвищення рівня самооцінки всіх учасників навчально-виховного процесу. Всі вчителі працювали над індивідуальними методичними темами, передплачували  фахові видання. Протягом 2014-2015 н.р. згідно плану роботи школи були проведені всі заплановані засідання педагогічної ради, нарад при директору, методичного об’єднання класних керівників. Тематика та форми проведення засідань педагогічної ради  різноманітні: ділова гра, соціально-комунікативний тренінг, засідання «круглого столу» тощо. Вони відображають роботу колективу щодо реалізації науково-методичної проблеми школи,сприяють зростанню  педагогічної компетентності вчителів.

На засіданнях шкільної педагогічної ради розглядались актуальні питання діяльності педагогічного колективу, шляхи підвищення якості знань учнів; основні принципи навчання та виховання учнів, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, сучасні тенденції розвитку освіти, шляхи підвищення фахового рівня педагогів, як -от:

 

 • Про підсумки роботи педколективу за 2013 -2014 навчальний рік, стан підготовки навчального  закладу до дальшого впровадження Державних стандартів початкової  та базової загальної освіти на 2014-2015   навчальний рік.

 

 • Аналіз навчально- виховної  роботи школи за 2013 -2014 навчальний рік та завдання  педагогічного колективу щодо пошуку оптимальних шляхів і способів підвищення ефективності навчальної діяльності учнів та вдосконалення виховної роботи школи у 2014-2015 навчальному році.

 

 • Звіт про методичну роботу у 2013-2014 н.р.
 • Ознайомлення з інструктивно- методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін  у 2014-2015 навчальному році.
 • Забезпечення належного  стану безпеки життєдіяльності учнівської молоді та організація роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу.
 • Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу.
 • Про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій у 2014-2015 н.р.
 • Про спільну роботу з питань наступності ДНЗ «Ромашка» та Канізької ЗШ І- ІІІ ст.
 • Про стан  роботи з впровадження Державного стандарту початкової освіти.
 • 1Про результати перевірки стану викладання навчальних предметів та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів.
 • Перевірка навичок читання в 2-4 класах.
 • Про взаємодію педагогічних працівників у навчальному закладі та взаємодію з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей.
 • Про стан виконання заходів Канізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на виконання районної програми “Вчитель” на 2014-2020 роки.
 • Аналіз стану навчально- виховної роботи в школі за І семестр.
 • Про стан викладання фізичної культури 2014-2015 н.р. 
 • Про стан ведення класних журналів 1-11 класів.
 • Формування здорового і безпечного способу життя в контексті впровадження європейських стандартів якості превентивної освіти.
 • Виховання соціокультурної поведінки учнів, формування здоров‛язбережувальної компетентності.
 • Про стан  викладання основ здоров‛я.
 • Про стан роботи педагогічного колективу Канізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з питань соціального захисту дітей пільгових категорій.
 • Про підготовку до організованого закінчення навчального року. Ознайомлення з нормативними документами  про  закінчення навчального року (ДПА, ЗНО,  оздоровлення учнів).
 • Аналіз та підсумки роботи школи  над проблемою «Впровадження інновацій як фактор розвитку творчої особистості школяра в умовах оновлення національної школи».
 • Про літнє оздоровлення школярів.
 • Про попередження дитячого травматизму.                                                                                                                                            

Згідно з перспективним планом школи адміністрацією  вивчався стан викладання та рівень знань учнів початкової школи та основної і старшої школи з фізичної культури і основ здоров'я. З цією метою були відвідані уроки, позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступінь оволодіння ними практичних навичок. За результатами вивчення  видано аналітичні накази.

У 2014- 2015 навчальному році у школі функціонували 4 методичні об’єднання: вчителів початкових класів і вихователів ГПД  – керівник Капріор В.М., учитель вищої категорії.

Проблема: Виховання ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я в навчально-виховному процесі;

 • вчителів природничо- математичного циклу – керівник Саєнко Л.Я., старший учитель, вчитель вищої категорії.

 Проблема: Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку здоров’язберігаючих компетентностей кожного учня

вчителів суспільно- гуманітарного циклу- Чоботар М.М., вчитель вищої категорії

Проблема: Вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів суспільно-гуманітарного циклу, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом впровадження шкільної освіти в рамках «Школи, дружньої до дитини»;

 • класних керівників  - Ткаченко Н.В., вчитель І категорії.

Проблема: Впровадження нових виховних технологій, як засіб формування здорового способу життя у розвитку особистості школяра.

 

З метою обміну досвідом та підвищення педагогічної майстерності у методичних об’єднаннях протягом навчального року було організовано взаємовідвідування позакласних заходів, предметні тижні.  Планування роботи методичних об’єднань здійснювалося на основі діагностики, яка проводилася щороку в квітні. Вирішення проблем ШМО здійснювалося через різні  форми: круглий стіл, творчі звіти,  тренінги, доповіді тощо. На засіданнях розглядались питання: 

-Організація навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої  освіти;

-Аналіз стану викладання навчальних предметів, результатів зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

-Основні аспекти організації науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу за новими Типовими навчальними планами.

-Аналіз результатів, отриманих учнями  під час державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

-Упровадження інноваційних педагогічних технологій в організацію навчально-виховного процесу.

-Упровадженння інноваційних освітніх технологій навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності в загальноосвітньому навчальному закладі.

-Формування творчих компетентностей особистості шляхом використання інноваційних технологій.

-Науково-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

-Шляхи реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в нових програмах та підручниках.

-Психолого-педагогічні умови використання інноваційних технологій у процесі викладання навчальних предметів у 3 класі.

-Використання здоров'язбережувальних технологій.

-Ознайомлення педагогічних працівників з методичними рекомендаціями «Особливості викладання предметів початкової школи у 2014-2015 навчальному році».

-Компетентність учнів як результат навчальної діяльності на уроках суспільствознавчих дисциплін

-Про запровадження нової програми і підручників шкільного курсу «Біологія», «Географія», «Математика» (7-й клас).

-Експрес-інформація про новинки фахової методичної літератури.

-Зміст та особливості навчально-виховної роботи з  реалізації здоров’язберігаючих технологій.

-Упровадження інноваційних виховних технологій у практику роботи  навчального закладу.

- Формування ціннісних орієнтацій особистості.

- Обговорення актуальних напрямків виховної роботи.

Проведено 10 відкритих уроків, якими охоплено майже всі навчальні  предмети,  з  наступним  їх  обговоренням.

Проягом навчального року працювали   творчі групи :

            вчителів основ здоров’я з проблеми «Підвищення якості навчально- виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій у викладанні навчальних дисциплін «Основи  здоров’я» та превентивного проекту «Захисти  себе від ВІЛ»,

вчителів фізичної культури  з проблеми «Інноваційні методи навчання, як засіб підвищення ефективності проведення уроків фізичного виховання учнів»,                             вчителів початкових класів з проблеми «Основні аспекти організації навчання молодших школярів без перевантаження. Забезпечення рухового режиму учнів, їхнього творчого розвитку».

Продовжувала свою  роботу  опорна  школа  з проблеми «Формування національної свідомості школярів засобами українознавства і народознавства».

Було організовано роботу базової  школи з впровадження превентивного проекту «Захисти себе від ВІЛ».

Належна увага приділялась питанням підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової  перепідготовки при комунальному закладі “Кіровоградський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського” учителі початкових класів Капріор В.М., Коломієць Т.М., учитель фізичної культури Грималовський Б.П. Забезпечувалася  неперервність  у  фаховому  зростанні  вчителів (зв`язок    курсів  підвищення  кваліфікації   з  міжкурсовою  діяльністю) . 

У   цьому  навчальному  році  атестовано директора школи Українського М.П. За результатами атестації встановлено відповідність займаній посаді (наказ відділу  Новомиргородської райдержадміністрації від  09   квітня   2015 року   № 122 “Про результати  атестації педагогічних працівників і керівних кадрів у  2014/2015  навчальному  році“).

Протягом року педагоги надали суттєву методичну  допомогу студентам-практикантам Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчально-виховного процесу систематично надаються консультації вчителям про стан сучасної освіти в Україні, проводяться методичні оперативні наради, наради при заступникові директора школи, наради при директорові, експрес-консультації за публікаціями фахових газет та журналів.

    Школа впевнено крокує шляхом інформатизації навчального процесу. Діє сайт школи,  який містить велику кількість сторінок,  поширене наповнення, в т.ч.  матеріали про ДПА, ЗНО як 2015 року,  так і 2014 року. Новини сайту поновлюються постійно.                                                                                    

Педагоги школи  брали участь у методичних заходах різного рівня, що сприяло  підвищенню їх фахового рівня. Педагогічні працівники школи  є учасниками  обласних та районних колективних форм методичної роботи. Викладач курсу «Захисти себе від ВІЛ» Український М.П. є слухачем обласного постійно діючого семінару педагогів- тренерів, які впроваджують превентивні проекти   «Захисти себе від ВІЛ». У районній творчій майстерні учителя Величко В.О. працює учитель іноземної мови Українська О.В. Заступник директора школи з навчально- виховної роботи Саєнко Л.Я. та учитель початкових класів  Капріор В.М. взяли участь у районному   науково-практичному семінарі з проблеми: «Актуальні питання організації навчально – дослідницької діяльності молодших школярів», проведеному методичним кабінетом відділу освіти Новомиргородської райдержадміністрації спільно з Інститутом педагогіки Національної  академії  педагогічних  наук     України за участю Т.І. Чернецької, завідувача відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», кандидата педагогічних наук, доцента. У  районних інтернет- семінарах заступників директорів шкіл, учителів математики та історії    взяли участь відповідно заступник директора школи Саєнко Л.Я. та учитель історії Чоботар М.М. Заступник директора школи з навчально- виховної роботи Саєнко Л.Я. вивчила досвід роботи директора школи Українського М.П. та виступила з презентацією його на районній Панорамі педагогічної діяльності. У районній психолого- педагогічній конференції з проблеми “Роль педагога у забезпеченні соціально- психологічного супроводу учня. Вибір адекватних методів педагогічної дії “ взяли участь голова ШМО класних керівників Ткаченко Н.В., педагог- організатор Гречко Т.М. та соціальний педагог Капріор В.М. У Всеукраїнському педагогічному інтерактивному марафоні “Відкриті педагогічні студії “Якісна освіта-це...” взяла участь заступник директора школи з навчально- виховної роботи Саєнко Л.Я. Працюючи над проблемою ”Впровадження інновацій як фактор творчого розвитку особистості в умовах оновлення національної школи», вчителі досягли добрих результатів у навчальному  процесі. Цілеспрямовано проводилася позакласна робота з учнями, що забезпечувало мотивацію учнів у навчанні. Насиченими та цікавими стали предметні тижні з української мови і літератури, природничо-математичних наук,  історії України, правознавства, фізкультури, основ здоров’я, трудового навчання,  музичного і образотворчого мистецтва, екології.

        Робота з обдарованими учнями, використання сучасних ефективних методів навчання та виховання учнів сприяли досягненню певних позитивних результатів у навчально-виховній роботі. Так, у 2014-2015 навчальному році   на ”відмінно” школу закінчив 1 учень, достатній рівень навчальних досягнень мають  16 учнів.

   Спільна робота з відділом освіти, методичним кабінетом сприяла масовій участі шкільної молоді в конкурсах, змаганнях, інтелектуальних турнірах. Особливою популярністю в учнів користуються Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»; 40% учасників конкурсу отримали  добрий результат, (наставники вчителі математики Саєнко Л. Я. та Ферлій В.І.),  фізичний – «Левеня», народознавча гра «Соняшник», Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учениця 11 класу  Барабанчик Аліна  стала переможцем  у ІІ-му  (районному етапі)  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка(наставник- учитель української мови і літератури Гордієнко Ф.М.).  Відзначено роботу учасниці районного конкурсу «Бережемо тепло в школі і вдома»      в номінації «Малюнки» Крєпак Дарії та нагороджено Подякою відділу освіти райдержадміністрації (наставник- учитель образотворчого мистецтва Грималовський Б.П.). За активну участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю «Українська паляниця» у  2014 році школу нагороджено Дипломом комунального закладу «Кіровоградський обласний еколого- натуралістичний центр“.

 

Методична робота була дієвою, сприяла   підвищенню фахового рівня та кваліфікації педагогів школи, підвищенню результатів навченості, розвитку, вихованості учнів, покращенню якості і ефективності освітнього процесу.

У районній газеті „Новомиргородщина“ публікувала свої статті заступник директора школи Саєнко Л.Я., в електронній книзі „Практичне застосування знань фізичних явищ“ статтю „Теплові явища“ розмістив учитель фізики Ферлій В.І.

 У 2015-2016 н.р. потрібно утверджувати новий професійний світогляд творчої активності педагогів, брати  участь у  інтернет- семінарах, конференціях, вебінарах різного рівня.

З метою ефективного забезпечення  методичної роботи в підвищенні фахової майстерності вчителів необхідно зосередити увагу на таких питаннях:

1.Підвищення рівня готовності педагога до роботи в інноваційному освітньому

середовищі.

2. Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагогів.

2. Оволодіння всіма педагогами ІКТ.

3. Аналіз планування методичної роботи з педагогами відповідно до рівнів педагогічної творчості (інформаційно-відтворювальний, адаптивно-прогностичний, раціоналізаторський, науково-дослідницький, креативно-прогностичний).

4. Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес нових освітніх технологій та систем.

5.Підвищення результативності навчально-виховного процесу в школі.

6.Спрямування методичної роботи на підвищення ефективності уроку, глибоке оволодіння школярами основами наук, формування наукового світогляду.

7. Дальший розвиток системи індивідуальної роботи з обдарованими дітьми.

8.Забезпечення школи інформаційно-методичною літературою, передплата періодичних видань: “Директор школи”, “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України”, “Освіта України.”

  З метою формування і розвитку конкурентоспроможного педагога, створення освітнього середовища для реалізації нахилів і здібностей дитини, модернізації системи методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах освітнього округу  в 2015-2016  н.р. необхідно:

1) забезпечити участь педагогічних працівників  навчального закладу в окружних, районних та обласних методичних заходах ;

2) удосконалити структуру методичної роботи, виходячи з умов закладу та кадрового потенціалу педагогів;

3) забезпечити ефективну роботу шкільного методичного кабінету та  формувань  з метою застосування та впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій;

4) забезпечити 100 % оволодіння педагогічними працівниками ІКТ та використання їх у навчально-виховному процесі;

6) спрямувати методичну роботу в ЗНЗ на впровадження нових Державних стандартів;

7) проводити діагностування щодо методичної грамотності педагогічних працівників не менше 2-х разів на рік;

8) Обговорити на засіданні методичної ради школи результати мето­дичної роботи за  2014-2015 н. р.

9)  Дбати про організаційне та науково-методичне забезпечення переходу основної школи на новий Державний стандарт.

10) Продовжити працювати над впровадженням в роботу педагогічних інноваційних технологій.

11) Продовжити роботу з обдарованими дітьми, взяти під  контроль роботу зі здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь школярів у різноманітних турнірах, конкурсах.

12)Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ППД вчителів школи та району.

13) Забезпечити участь школи у педагогічних  конкурсах «Учитель року», «Найкласніший класний».

 Розпочавши у цьому навчальному році роботу над проблемою «Впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес з метою формування учня-громадянина, патріота України», педагогічний колектив прагне створити таку життєздатну систему безперервної освіти, яка відповідає запитам інноваційної особистості, забезпечує її постійне духовне самовдосконалення, формує інтелектуальний та культурний  потенціал села. Пріоритетним напрямком в розвитку школи визнано виховання активного громадянина, творчо розвиненої, соціально адаптованої особистості, конкурентоспроможної, здатної до самореалізації. Школа покликана виховати людину перспективну, ділову, яка вміє поєднати духовний світ, знання, практику та ініціативність. Тому змінюється і сама технологія навчання, виховання і розвитку особистості. В організації роботи над загальношкільною проблемою особливе значення приділяється індивідуальній роботі вчителя над науково-методичною темою, адже зосередженість педагога протягом часу на конкретній науково-методичній проблемі допомагає йому оволодіти методами дослідницької діяльності, усвідомити необхідність удосконалення рівня професійної компетентності, свого професійного росту, постійно аналізувати свої досягнення та невдачі у практичній діяльності, конструювати власний досвід на основі досягнень науки, ППД.

Першою і найголовнішою умовою розвитку творчого потенціалу учнів є творча робота педагогічного колективу. Перед учителями стоїть важливе завдання-розвивати особистість не лише через здобуття знань, умінь і навичок, а й через розвиток компетентностей, які будуть використані в майбутньому житті.
Робота педагогічного колективу  спрямована на створення умов для виявлення здібних дітей; створення та постійне оновлення банку даних, що дозволяє контролювати навчально-пізнавальну та навчально-наукову діяльність учнів; забезпечення інтелектуального і творчого розвитку дітей. Посилення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи висуває нові вимоги щодо функціонування структурних методичних формувань. Серед основних напрямків методичної роботи в  школі  слід виділити такі:

• реалізація компетентнісного особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу;

• організація систематичної поінформованості сільського вчителя;

• диференціація і індивідуалізація методичної роботи;

• створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності;

• впровадження інноваційних технологій, ППД;

• піднесення ефективності самоосвітньої діяльності;

• підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми;

• посилення психологізації навчально-виховного процесу;

• контроль та аналіз навчально-виховного процесу і його результатів;

• впровадження педагогічного моніторингу;

• забезпечення тісної співпраці з районним методичним кабінетом, КОІППО, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями;

• модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів методичної роботи. В практиці роботи методичної служби використовуємо такі форми:

• загальношкільні (організація роботи над шкільною науково-методичною темою, проблемні семінари, педагогічні ради, психолого-педагогічні семінари, методичні педагогічні виставки, педагогічні читання, інформаційно-методичні наради);

• групові (методичні об’єднання, динамічні групи, методичні оперативки, школа молодого вчителя, творчі групи, взаємовідвідування уроків, інших заходів);

• індивідуальні (курси підвищення кваліфікації, поглиблене опрацювання індивідуальної науково-методичної теми, індивідуальні консультації, атестація педагогічних працівників, наставництво, стажування, самоосвіта);

• нетрадиційні (методичні декади, педагогічні консиліуми, тижні педагогічної майстерності, дні відкритих дверей, методичні тижні, творчі звіти, творчі портрети, ).Незмінними залишаються такі форми методичної роботи як робота над науково-методичною проблемою, методична рада, педагогічна рада, методичні об’єднання, творчі групи, психолого-педагогічні семінари.

Значущим у розвитку інноваційного простору вважаємо проект з підтримки ініціативи педагогів, спрямованих на ефективне впровадження інформаційних технологій. Більшість педагогів залучено в активну роботу в інформаційному освітньому просторі школи. Поставленозавдання створення комп'ютерних дидактичних посібників в кабінетах і в бібліотеці, постійно наповнюється веб- сайт школи. З кожним роком активізується організація освітнього процесу з використанням ІКТ; створюються особистісні портфоліо педагога; педагогами  здійснюється розробка і проведення уроків з використанням нових педагогічних технологій за предметними галузями. Педагоги проектують простір і форми організації проектної діяльності учнів, що вимагає, з одного боку, організації педагогічного проектування, а з іншого, розвитку рефлексивних здібностей у нього самого.
З переходом на новий Державний стандарт викладання в початковій школі здійснюється у відповідності зі стандартом нового покоління. Одна з умов реалізації якого- створення комфортних умов, впровадження та реалізація здоров'язберігаючих технологій. Учителями початкових класів Кожарою О.О., Коломієць Т.М., Капріор В.М., Супрунюк В.В. підготовлено районний інтернет-семінар учителів початкових класів і вихователів ГПД.

Одним із п

Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz